Strona główna

Aktywne filtry

Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Uczniowski model do budowy atomów wg Bohra w. magnetyczna - argon - jangar.pl

Uczniowski model do budowy atomów wg Bohra, w. magnetyczna Uczniowski model do budowy atomów wg Bohra, w. magnetyczna

Magnetyczny zestaw-model dydaktyczny do tworzenia i modelowania atomów w oparciu o model atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Samodzielne modelowanie wybranych atomów pozwala na lepsze... Więcej

Magnetyczny zestaw-model dydaktyczny do tworzenia i modelowania atomów w oparciu o model atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Samodzielne modelowanie wybranych atomów pozwala na lepsze omawianie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z budową atomów chemicznych oraz układem okresowym pierwiastków, w tym informacjami w nim zawartymi. Takim pojęciami są m.in.: cząstki materii, ładunki elementarne,  elektron, proton, neutron, jądro atomu, sfera elektronowa, powłoki elektronowe, elektrony walencyjne, liczba atomowa, liczba masowa.
Magnetyczne elementy można także wykorzystywać bez metalowej, okrągłej bazy i modelować wybrane pierwiastki na magnetycznej tablicy szkolnej.

Skład:

 • metalowa, magnetyczna, okrągła baza-tablica do modelowania atomów o średnicy 23 cm; 
 • 3 różne magnetyczne powłoki elektronowe o średnicach 16, 19,5 i 23 cm (szerokość każdej powłoki: 17 mm); 
 • magnetyczne jądro atomu o średnicy 12,5 cm; 
 • 27 magnetycznych modeli protonów (czerwone); 
 • 27 magnetycznych modeli neutronów (żółte); 
 • 27 magnetycznych modeli elektronów (niebieskie); 
 • pudełko zamykane.
Cena Cena: 63,00 zł
Nauczycielski model do budowy atomów wg Bohra, w. magnetyczna - jangar.pl

Nauczycielski zestaw do budowy atomów wg Bohra, w. magnetyczna Nauczycielski zestaw do budowy atomów wg Bohra, w. magnetyczna

Magnetyczny zestaw dydaktyczny do tworzenia i modelowania atomów I cząsteczek w oparciu o model atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla nauczyciela. Modelowanie krok po kroku wybranych pierwiastków i cząsteczek na magnetycznej tablicy... Więcej

Magnetyczny zestaw dydaktyczny do tworzenia i modelowania atomów I cząsteczek w oparciu o model atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla nauczyciela. Modelowanie krok po kroku wybranych pierwiastków i cząsteczek na magnetycznej tablicy szkolnej umożliwia objaśnianie budowy atomów, jak również powiązanie ich budowy z układem okresowym pierwiastków, dzięki dołączonym elementom tego układu. Pozwala to na modelowanie atomu zgodnie z kolejno odczytywanymi informacjami z umieszczonej na tablicy komórki układu okresowego (do wyboru H, O, Ar - wodór, tlen, argon) z podstawowymi informacjami dotyczącymi grupy, okresu, liczby atomowej, liczby masowej danego pierwiastka (oprócz jego symbolu i nazwy). Pomagają w tym różne kolory jąder atomowych oraz ramki do zaznaczania elektronów walencyjnych łączących się pierwiastków, a także oznaczenia wartości jonowych w przypadku modelowania wiązań jonowych.

Stopniowe, pokazowe modelowanie wybranych atomów i cząsteczek pozwala na lepsze omawianie i zrozumienie podstawowych pojęć związanych z budową atomów chemicznych oraz układem okresowym pierwiastków, w tym informacjami w nim zawartymi. Takim pojęciami są m.in.: cząstki materii, ładunki elementarne,  elektron, proton, neutron, jądro atomu, sfera elektronowa, powłoki elektronowe, elektrony walencyjne, liczba atomowa, liczba masowa.

SKŁAD (wszystkie elementy są w CAŁOŚCI MAGNETYCZNE):

 • 5 jąder atomów o średnicy 16,5 cm - 3 x białe; 1 x zielone; 1 x fioletowe;
 • 9 powłok elektronowych - po 3 sztuki powłok o średnicy 21, 25,5 i 30 cm (szerokość każdej powłoki: 4,5 cm); 
 • 29 modeli protonów (czerwone), średnica 23mm; 
 • 32 modele neutronów (żółte), średnica 23mm; 
 • 22 modele elektronów (niebieskie), średnica 23mm; 
 • 3 pierwiastki - komórki układu okresowego (11x11 cm):  H, O, Ar; 
 • wzorcowy pierwiastek-komórka układu okresowego z objaśnieniami (9,7x9,7 cm); 
 • 4 ramki (6,5 x 9 cm) do demonstracji wiązań chemicznych; 
 • 15 oznaczeń jonowych (- / + / 2- / 2+ / 3- / 3+);
 • pudełko zamykane.

Wszystkie elementy są w 100 procentach magnetyczne, bo nadrukowane na pełnej folii magnetycznej (a nie podklejane fragmentami folii magnetycznej lub punktowo magnesami), do prezentacji na dowolnej powierzchni magnetycznej (metal, tablica szkolna, ...). POLECAMY!

Cena Cena: 242,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Model przestrzenny do budowy atomów według Bohra

Model przestrzenny do budowy atomów według Bohra Model przestrzenny do budowy atomów według Bohra

Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi cząstkami... Więcej

Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi cząstkami elementarnymi.

Skład zestawu:
- pudełko z pokrywką, 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka; 
- 30 protonów,
- 30 neutronów,
- 30 elektronów.

MOŻLIWOŚCI ZESTAWU
Zestaw umożliwia budowanie modeli atomów, izotopów i prostych cząsteczek wg Nielsa Bohra. Ponadto, umożliwia również przedstawienie struktury izotopów – atomów mających tę samą liczbę protonów, ale różniących się liczbą neutronów w jądrze.

Dzięki zestawowi można też zobrazować budowę atomu, ułożenie elektronów względem jądra na poszczególnych powłokach elektronowych K, L, M, N zgodnie z 2n2 (konfiguracja elektronowa). Elektrony umieszczone na ostatniej powłoce nazywa się elektronami walencyjnymi i to one uczestniczą w procesach wiązań chemicznych.

Bohr udowodnił m.in., że...

 • elektron w atomie porusza się po orbicie kołowej pod wpływem przyciągania kulombowskiego pomiędzy elektronem i jądrem i ruch ten podlega prawom mechaniki klasycznej;  
 • zamiast nieskończonej liczby orbit, dozwolonych z punktu widzenia mechaniki klasycznej, elektron może poruszać się tylko po takich orbitach, dla których moment pędu L jest równy całkowitej wielokrotności stałej Plancka podzielonej przez 2π.
Cena Cena: 165,00 zł
Zestaw nauczycielski ATOM

Zestaw nauczycielski ATOM Zestaw nauczycielski ATOM

Zestaw nauczycielski składa się z 2 jąder atomowych oraz dostosowanych do nich powłok elektronowych. Wszystkie części pakietu poza tablicą do przechowywania są magnetyczne przez to łatwe do prezentacji na tablicy. Skład: 2 jądra atomowe o... Więcej

Zestaw nauczycielski składa się z 2 jąder atomowych oraz dostosowanych do nich powłok elektronowych. Wszystkie części pakietu poza tablicą do przechowywania są magnetyczne przez to łatwe do prezentacji na tablicy.

Skład: 2 jądra atomowe o średnicy 18 cm i 13 cm 8 powłok elektronowych, 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów, 1 metalowa tablica do przechowywania zestawu 55 cm x 55 cm.

Cena Cena: 695,00 zł
Pakiet nauczycielski ATOM i MOLEKUŁY

Pakiet nauczycielski ATOM i MOLEKUŁY Pakiet nauczycielski ATOM i MOLEKUŁY

Pakiet nauczycielski składa się z 2 jąder atomowych oraz dostosowanych do nich powłok elektronowych. Wszystkie części pakietu poza tablicą do przechowywania są magnetyczne przez to łatwe do prezentacji na tablicy. Skład: 2 jądra atomowe o... Więcej

Pakiet nauczycielski składa się z 2 jąder atomowych oraz dostosowanych do nich powłok elektronowych. Wszystkie części pakietu poza tablicą do przechowywania są magnetyczne przez to łatwe do prezentacji na tablicy.

Skład: 2 jądra atomowe o średnicy 18 cm i 13 cm, 8 powłok elektronowych, 20 protonów, 20 elektronów, 20 neutronów, 1 metalowa tablica do przechowywania zestawu 55 cm x 55 cm, 20 czarnych atomów, 20 białych atomów, 20 czerwonych atomów, 10 niebieskich atomów, 10 zielonych atomów, 10 żółtych atomów, 50 wiązań.

Cena Cena: 1 231,00 zł
Pakiet klasowy ATOM

Pakiet klasowy ATOM Pakiet klasowy ATOM

Pakiet składa się z jednego (1) Zestawu nauczycielskiego ATOM (dla nauczyciela ) oraz ośmiu (8) Modeli przestrzennych do budowy atomów według... Więcej

Pakiet składa się z jednego (1) Zestawu nauczycielskiego ATOM (dla nauczyciela) oraz ośmiu (8) Modeli przestrzennych do budowy atomów według Bohra (dla uczniów lub grup uczniowskich).
Taki skład pozwala na jednoczesne prowadzenie zajęć w formie wykładu/prezentacji przez nauczyciela oraz samodzielną pracę uczniów (indywidualną lub w grupach).

SKŁAD:
część dla nauczyciela (magnetyczny)
- 2 jądra atomowe o średnicach 13 i 18 cm
- 20 protonów,
- 30 neutronów,
- 30 elektronów
- 8 powłok elektronowych
- metalowa tablica do przechowywania zestawu 55 x 55 cm
dla grup uczniowskich (przestrzenne, z tworzywa)
8 Modeli przestrzennych do budowy atomów według Bohra, tj.
- 8 pudełek z pokrywką, z jądrem i 4 powłokami elektronowymi każdym,
- 30 protonów,
- 30 neutronów,
- 30 elektronów.

MOŻLIWOŚCI ZESTAWU
Elementy zestawu pozwalają zobrazować budowę atomu, ułożenie elektronów względem jądra, na poszczególnych powłokach elektronowych K, L, M, N zgodnie z 2n2 i to w grupach uczniowskich (8 grup).

Zestaw umożliwia także budowanie modeli atomów, izotopów i prostych cząsteczek na tablicy magnetycznej - przez nauczyciela i uczniów.

Pozwala także na przedstawienie struktury izotopów – atomów mających tę samą liczbę protonów, ale różniących się liczbą neutronów w jądrze.

Umożliwia ponadto, przedstawienie struktury jonu – atomu lub grupy atomów połączonych wiązaniami chemicznymi, która ma niedomiar lub nadmiar elektronów w stosunku do protonów.


WIADOMO, ŻE...

 • Obojętne elektrycznie atomy i cząsteczki związków chemicznych posiadają równą liczbę elektronów i protonów, jony zaś są elektrycznie naładowane dodatnio lub ujemnie.

 • Jony naładowane dodatnio nazywa się kationami, zaś ujemnie – anionami. Jony mogą występować samodzielnie, w stanie wolnym (zwykle w fazie gazowej) lub tworzą tzw. pary jonowe, które mogą być luźno z sobą związane lub odwrotnie – tworzyć silne wiązania. Silnie związane pary jonowe tworzą chemiczne wiązania jonowe, obecne w wielu związkach chemicznych.

 • Powstanie jonu z obojętnego atomu lub cząsteczki nazywamy jonizacją.


Cena Cena: 1 361,00 zł
Magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej

Magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej i nieorganicznej Magnetyczny zestaw tablicowy do chemii organicznej i nieorganicznej

Zestaw trójwymiarowych, kulistych modeli atomów pierwiastków wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego z elementami magnetycznymi umożliwiającymi umieszczanie ich na tablicy metalowej. W skład zestawu wchodzą modele... Więcej

Zestaw trójwymiarowych, kulistych modeli atomów pierwiastków wykonanych z kolorowego tworzywa sztucznego z elementami magnetycznymi umożliwiającymi umieszczanie ich na tablicy metalowej. W skład zestawu wchodzą modele atomów węgla (5 różnych, razem 9 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów tlenu (3 różne, razem 10 sztuk; średnica 38 mm), modele atomów wodoru (17 sztuk; ; średnica 30 mm) oraz 10 łączeń magnetycznych. Część modeli ma otwory umożliwiające tworzenie cząsteczek i przyłączanie modeli pierwiastków niemagnetycznych do modeli magnetycznych. Magnetyczność tej pomocy dydaktycznej umożliwia lepszą wizualizację omawianych zagadnień z zakresu chemii organicznej dla całej klasy w szkole.

Modele chemiczne na tablicę magnetycznąTen magnetyczny zestaw zawiera atomy niezbędne do przedstawienia reakcji spalania węgla, metanu i butanu:
Metan: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Węgiel: C + O2 → CO2
Butan: 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

Skład zestawu:

Atomy magnetyczne do zamieszczenia na tablicy magnetycznej:
- atomy węgla C, 6 szt., średnica 38 mm
- atomy tlenu O, 4 szt., średnica 38 mm

Niemagnetyczne atomy:
- atomy wodoru H, 17 szt., średnica 30 mm
- atomy tlenu, 6 szt, średnica 38 mm
- atomy węgla, 3 szt., średnica 38 mm

Łączniki magnetyczne 10 szt.

Elementy można łatwo UMIEŚCIĆ na tablicy magnetycznej do demonstracji w klasie.
Zestaw umożliwia ponadto skonstruowanie m.in.: H2O (woda), CH3OH (metanol), O2 (tlen), C2H6 (etan).

Co to jest spalanie?

Spalanie – to reakcja polegająca na łączeniu węgla z tlenem, której wynikiem jest powstanie dwutlenku węgla oraz wydzielanie ciepła.
Cena Cena: 191,00 zł
Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw 3w1

Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw konstrukcyjny 3w1 (odmiany alotropowe węgla) Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw konstrukcyjny 3w1 (odmiany alotropowe węgla)

Z elementów zestawu można skonstruować płaski model struktury grafitu, trójwymiarowy model struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych (struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców), fuleren C60, fulerenC70, diament, oraz... Więcej

Z elementów zestawu można skonstruować płaski model struktury grafitu, trójwymiarowy model struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych (struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców), fuleren C60, fulerenC70, diament, oraz wiele innych struktur zgodnie z rysunkami zawartymi w instrukcji. Instrukcja pokazuje w sposób graficzny jak należy łączyć modele atomów węgla, aby zilustrować różne rodzaje ułożenia i symetrii węgla w nanorurkach, tak by zbudować ich różne formy: fotelową (in. krzesełową), zygzakową i chiralną (ang. armchair nanotube, zigzag nanotube, chiral nanotube). Z elementów zestawu można zbudować model nanorurki o długości nawet 50 cm.

Zestaw zawiera:Odmiany alotropowe węgla

 • atomy węgla C, 265 szt.
 • wiązania, 415 szt., (białe rurki długości 2 cm x 350 szt. + czerwone rurki długości 2 cm x 65 szt.)
Cena Cena: 175,00 zł
Węglowodory podstawowe - zestaw kompaktowy

Węglowodory podstawowe – zestaw konstrukcyjny kompaktowy Węglowodory podstawowe – zestaw konstrukcyjny kompaktowy

Edukacyjny zestaw 42 elementów  do budowy kompaktowych modeli węglowodorów nasyconych (alkanów), np. metanu, butanu. Elementy zawarte w zestawie mają średnice 30 mm (wodór) i 38 mm (węgiel i tlen). Kodowane są też kolorystycznie: wodór – biały,... Więcej

Edukacyjny zestaw 42 elementów  do budowy kompaktowych modeli węglowodorów nasyconych (alkanów), np. metanu, butanu. Elementy zawarte w zestawie mają średnice 30 mm (wodór) i 38 mm (węgiel i tlen). Kodowane są też kolorystycznie: wodór – biały, węgiel – czarny, tlen – czerwony. Zestaw zawiera łącznie 9 różnych elementów symbolizujących atomy chemiczne: wodór (2), węgiel (4), tlen (3). Razem pomoc dydaktyczna zawiera 42 elementy o kulistym i półkulistym kształcie, umieszczone w plastikowym zamykanym pudełku.

Zestaw umożliwia przedstawienie w klasie mechanizm reakcji spalania węgla, metanu i butanu:
Metan: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Węgiel: C  + O2 → CO2
Butan: 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10 H2O

Skład zestawu:

 • atomy wodoru H, 16 szt., średnica 30 mm
 • atomy węgla C, 10 szt., średnica 38 mm
 • atomy tlenu O, 16 szt., średnica 38 mm

Co to jest spalanie?

Łączenie węgla z tlenem, podczas którego powstaje dwutlenek węgla nazywamy spalaniem. Podczas reakcji spalania wydzielane jest ciepło. Równaniem (A) można zapisać ogólną reakcję całkowitego spalania węglowodoru (CxHy). Jako n w równaniu (A) oznaczono liczbę cząsteczek tlenu potrzebną do całkowitego spalenia jednej cząsteczki węglowodoru CxHy. Natomiast samo n można łatwo wyliczyć na podstawie wzoru (B). Liczba cząsteczek jest ściśle zależna od ilości atomów węgla oraz wodoru w cząsteczce węglowodoru.

(A) CχHγ + nO2 → χCO2 + γ/2 H2

(B) n=χ + γ/4Cena Cena: 147,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, podstawowy

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, podstawowy – konstrukcyjny Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej, podstawowy – konstrukcyjny

Zestaw edukacyjny do budowy struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolizująch atomy i pierwiastki oraz łączników symbolizujących wiązania. W zestawie znajduje się 75 modeli... Więcej

Zestaw edukacyjny do budowy struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolizująch atomy i pierwiastki oraz łączników symbolizujących wiązania. W zestawie znajduje się 75 modeli atomów-pierwiastków oraz 30 łączników. Wszystkie elementy umieszczone są w plastikowym zamykanym pudełku.

Zestaw umożliwia skonstruowanie bardzo prostych prostych cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych, m.in.: C2H2 (acetylen), HNO3 (kwas azotowy), C2H4 (eten), AlCl3 (chlorek glinu), CaCO3 (węglan wapnia), CH4 (metan), Na2SO4 (siarczan sodu), H3PO4 (kwas ortofosforowy), Ca(OH)2 (wodorotlenek wapnia), H2SO4 (kwas siarkowy).

Zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznejSkład zestawu:

 • atomy węgla C, 12 szt., średnica 25 mm
 • atomy niemetali, halogenków, 5 szt., średnica 25 mm
 • atomy niemetali sześciowartościowych (S, Se), 4 szt., średnica 25 mm
 • atomy metali trójwartościowych (np. Al., Cr), 6 szt., średnica 20 mm
 • atomy metali (np. Na), 4 szt., średnica 25 mm
 • atomy metali dwuwartościowych (np. Ca), 6 szt., średnica 20 mm
 • atomy niemetali trójwartościowych (np. P), 6 szt., średnica 20 mm
 • atomy tlenu O, 6 szt., średnica 20 mm
 • atomy wodoru H, 26 szt., długość 60 mm
 • łączniki długie, 2 szt., długość 50 mm
 • łączniki średnie, 15 szt., długość 35 mm
 • łączniki krótkie, 20 szt., długość 25 mm
Cena Cena: 93,00 zł
Modele atomów - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej (85 Atomy)

Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej... Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej (85 Atomów)

Zestaw modeli molekularnych  średniej skali jest idealny do demonstracji w klasie modeli i cech atomów, cząsteczek oraz związków chemicznych. Pomoc dydaktyczna pozwala na tworzenie wielu cząsteczek i związków chemicznych - organicznych i... Więcej

Zestaw modeli molekularnych  średniej skali jest idealny do demonstracji w klasie modeli i cech atomów, cząsteczek oraz związków chemicznych. Pomoc dydaktyczna pozwala na tworzenie wielu cząsteczek i związków chemicznych - organicznych i nieorganicznych - w postaci kompaktowych modeli. Zestaw dostarczany w plastikowym pudełku z przegrodami. Zawartość: 85 modeli atomów + modele wiązań chemicznych. Atomy o średnicy od 25 mm do 30 mm.

Zestaw do konstruowania związków organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych (związki organiczne – związki zawierające atomy węgla, z wyjątkami m.in. CO, CO2, CS2, związki nieorganiczne – związki niebędące organicznymi, nie zawierającymi atomów węgla).

Można skonstruować m.in.:
C2H2 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOCH3 (mrówczan etylu), CH3CHO (aceton), CH2NH2COOH (glicyna), H2SO4 (kwas siarkowy), HClO4 (kwas nadchlorowy), H2CO3 (kwas węglowy, HCl (kwas solny).

Skład zestawu:

 • atomy wodoru H, 38 szt., średnica 25 mm
 • atomy węgla C, 28 szt., średnica 30 mm
 • atomy azotu N, 6 szt., średnica 30 mm
 • atomy tlenu O, 12 szt., średnica 30 mm
 • atomy siarki S, 1 szt., średnica 30 mm
 • atomy halogenów, 4 szt., średnica 30 mm
 • łączniki średnie, 40 szt., długość 50mm
 • łączniki duże, 40 szt., długość 70 mm
 • łączniki krótkie, 60 szt., długość 12 mm
 • przyrząd do demontażu łączników, 1 szt.

Cena Cena: 374,40 zł
Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej

Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej

Zestaw zawiera 212 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego (we wcześniejszej wersji: 192 elementy) umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór,... Więcej

Zestaw zawiera 212 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego (we wcześniejszej wersji: 192 elementy) umożliwiające budowę bardzo szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale - każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-5 rodzajów modeli; np. fosfor reprezentowany jest przez trzy modele-kulki z 4, 5 i 3 otworami oraz kątami 109, 90 i 120 oraz 107, odpowiednio. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, koordynacyjne i jonowe) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. Dodatkowymi elementami są 3 rodzaje gruszkowatych listków (razem 18 sztuk), które mogą reprezentować pojedyncze pary elektronowe występujące w wodzie i amoniaku lub charakterystyczne wiązania występujące w etenie i benzenie.

Z elementów zestawu można budować m.in.: cząsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, węgla - różne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodór, amoniak, metan, woda, siarkowodór), chlorki i fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali, kwasy, jony metali, związki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol, itd.). Zbudowane struktury są duże, a co ważniejsze - wyraźne i przejrzyste.
Atomy mają średnicę od 17 mm do 23 mm.

Zestaw umożliwia konstruowanie cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych, m.in.: C2H2 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOCH3 (mrówczan etylu), CH3CHO (aceton), CH2OHCH2OH (glikol etylenowy), H2NCH2COOH (glicyna), CH3CHNH2COOH (alanina), C6H12O6 (glukoza), H2NCH2CONHCHCH3COOH (Gly-Ala: powstaje w wyniku reakcji kondensacji glicyny i alaniny, tworzy się wiązanie peptydowe HNCO), C6H12 (cykloheksan), H2SO4 (kwas siarkowy), HClO4 (kwas nadchlorowy), H3PO4 (kwas ortofosforowy), H2CO3 (kwas węglowy, HCl (kwas solny).

Kulkowy zestaw do chemii organicznej i nieorganicznejW skład zestawu wchodzą:

 • atomy wodoru H, 14 szt., średnica 15 mm,
 • atomy węgla C, 20 szt., średnica 22 mm,
 • atomy tlenu O, 22 szt., średnica 22 mm,
 • atomy azotu, 10 szt., średnica 22 mm,
 • atomy siarki, 13 szt., średnica 22 mm,
 • atomy fosforu, 7 szt., średnica 22 mm,
 • atomy halogenków, 8 szt., średnica 15 mm,
 • atomy metali 14 szt., średnica 22 mm,
 • orbitale 2D, 18 szt. - wiązania średnie, 38 szt.,
 • wiązania średnie, 12 szt.,
 • wiązania długie giętkie, 36 szt.

Łącznie: 108+104

Czym są związki organiczne i nieorganiczne?

Związki nieorganiczne –każdy związek chemiczny, który nie jest związkiem organicznym nieposiadającym atomów węgla. Wyjątek stanowią węglany, wodorowęglany, węgliki, cyjanki, cyjanowodór, kwas piorunowy, itp. Z tej grupy związków najbardziej ważne są: wodorotlenki, kwasy, tlenki, wodorki, sole.

Związki organiczne
– w odróżnieniu od związków nieorganicznych są to związki chemiczne zawierające węgiel. Najprostsze związki umownie zaliczane są do związków nieorganicznych.
Cena Cena: 228,00 zł
Zestaw podstawowy do chemii organicznej i nieorganicznej

Zestaw podstawowy do chemii organicznej i nieorganicznej Zestaw podstawowy do chemii organicznej i nieorganicznej

Zestaw zawiera 92 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego (we wcześniejszej wersji: 86 elementów) umożliwiające budowę szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele (52 sztuki) takich pierwiastków jak węgiel, wodór,... Więcej

Zestaw zawiera 92 elementy wykonane z kolorowego tworzywa sztucznego (we wcześniejszej wersji: 86 elementów) umożliwiające budowę szerokiej gamy struktur chemicznych. W zestawie znajdują się modele (52 sztuki) takich pierwiastków jak węgiel, wodór, bor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale. Każdy pierwiastek reprezentowany jest przez 1-6 rodzajów modeli; np. fosfor reprezentowany jest przez trzy modele-kulki z 5 i 3 otworami oraz kątami 90 i 120 oraz 107, a metale reprezentowane są przez 6 modeli i mogą symbolizować m.in.: Cl, F, Na, Ca, Mg, Be, Al, Si, Cu. Wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, podwójne, potrójne, jonowe, a także złożone i wodorowe - np. w jonie miedzi czy lodzie) symbolizowane są przez 3 rodzaje łączników. Dodatkowymi elementami są modele pierwiastków o strukturze sp3, dsp3, d2sp3 (3 sztuki) oraz 3 gruszkowate listki reprezentujące wolne pary elektronów (chmurę elektronową). Z elementów zestawu można budować duże i czytelne struktury - są poprawne i wyraźne.

Zestaw umożliwia konstruowanie prostych cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych, m.in.: C2H2 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOCH3 (mrówczan etylu), CH3CHO (aceton), CH2OHCH2OH (glikol etylenowy), CH2NH2COOH (glicyna), C6H12 (cykloheksan), H2SO4 (kwas siarkowy), HClO4 (kwas nadchlorowy), H3PO4 (kwas ortofosforowy), H2CO3 (kwas węglowy, HCl (kwas solny).

Kulkowy zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej dla początkującychSkład zestawu:

- atomy wodoru H, 14 szt., średnica 15 mm
- atomy węgla C, 6 szt., średnica 23 mm
- atomy tlenu O, 7 szt., średnica 23 mm
- atomy azotu N, 3 szt., średnica 23 mm
- atomy siarki S, 2 szt., średnica 23 mm
- atomy fosforu, 2 szt., średnica 23 mm
- atomy halogenów, 6 szt., średnica 15 mm
- atomy metali, 12 szt., średnica 23 mm - pary orbitali 2D 18 szt.
- łączniki:
  • Średnie, 20 szt. (szare)
  • Średnie, 5 szt. (fioletowe)
  • Długie giętkie 12 szt.

A to ciekawe...

Związki nieorganiczne – Związki nieorganiczne – to związki chemiczne niezawierające atomów węgla oraz nieliczne najprostsze związki węgla czysto tradycyjnie zaliczane do związków nieorganicznych. Przykładem związku nieorganicznego jest tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwusiarczek węgla, diselenek węgla, węgliki, cyjanowodór oraz kwas węglowy, kwas cyjanowy, kwas izocyjanowy, kwas piorunowy, a także ich sole.

Związki organiczne – to po prostu związki zawierające węgiel. W grupę tą nie wliczają się najprostsze związki.
Cena Cena: 119,00 zł
Zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej, duży (520 elementów)

Zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej, duży (520... Zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej, duży (520 elementów)

Zestaw edukacyjny do budowy struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolizujących atomy i pierwiastki oraz łączników symbolizujących wiązania. W zestawie znajduje się 370 modeli... Więcej

Zestaw edukacyjny do budowy struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolizujących atomy i pierwiastki oraz łączników symbolizujących wiązania. W zestawie znajduje się 370 modeli atomów-pierwiastków oraz 150 łączników. Duża ilość elementów zapewnia możliwość budowy wielu struktur chemicznych oraz struktur rozbudowanych. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są w plastikowym zamykanym pudełku.

Zestaw do konstruowania prostych związków organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych. Związki organiczne – związki zawierające atomy węgla (z wyjątkami m.in., CO, CO2, CS2), związki nieorganiczne – związki niebędące organicznymi, nie zawierającymi atomów węgla.

Umożliwia skonstruowanie m.in.: C2H2 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOCH3 (mrówczan etylu), CH3CHO (aceton), CH2OHCH2OH (glikol etylenowy), CH2NH2COOH (glicyna), C6H12 (cykloheksan), H2SO4 (kwas siarkowy), HClO4 (kwas nadchlorowy), H3PO4 (kwas ortofosforowy), H2CO3 (kwas węglowy, HCl (kwas solny).

Skład zestawu:

 • atomy węgla C, 60 szt., średnica 22 m,
 • atomy tlenu O, 30 szt., średnica 22 mm,
 • atomy metali, 20 szt., średnica 22 mm,
 • atomy metali jednowartościowych, 20 szt., średnica 22 mm,
 • atomy metali dwuwartościowych, 30 szt., średnica 22 mm,
 • atomy metali trójwartościowych, 30 szt., średnica 22 mm,
 • atomy wodoru H, 125 szt., średnica 15 mm,
 • atomy halogenów, 25 szt., średnica 22 mm,
 • atomy niemetali, 30 szt. - wiązania, 150 szt.
Cena Cena: 349,00 zł
Modele atomów- zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej (220 elementów)

Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej... Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej (220 elementów)

Zestaw modeli molekularnych zawierający 220 elementów(65 atomów). Starannie uporządkowane w etui do przechowywania. Zestaw zawiera: pudełko do przechowywania, 1 narzędzie do wyjmowania, 26 atomów wodoru, 22 atomy węgla, 5 atomów azotu, 8... Więcej

Zestaw modeli molekularnych zawierający 220 elementów(65 atomów). Starannie uporządkowane w etui do przechowywania.
Zestaw zawiera:
pudełko do przechowywania, 1 narzędzie do wyjmowania, 26 atomów wodoru, 22 atomy węgla, 5 atomów azotu, 8 atomów tlenu, 2 atomy fluoru, 2 atomy chloru, 12 podwójnych połączeń, 66 małych połączeń, 32 średnie połączenia, 44 duże połączenia. Atomy o średnicy od 30 mm do 50 mm.

Zestaw umożliwia konstruowanie prostych cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych, jak np. CH4 (metan), C2H4 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (kwas octowy), HCl (kwas solny), H2CO3 (kwas węglowy), H2O (woda), H2 (wodór), N2 (azot), O2 (tlen), SO2 (dwutlenek siarki), NH3 (amoniak).

W skład zestawu wchodzą:

 • atomy wodoru H, 26 szt., średnica 30 mm
 • atomy węgla C, 22 szt., średnica 38 mm
 • atomy azotu N, 5 szt., średnica 38 mm
 • atomy tlenu O, 8 szt., średnica 38mm
 • atomy chloru Cl, 2 szt., średnica 50 mm
 • atomy fluoru F, 2 szt., średnica 38 mm
 • wiązania podwójne, 12 szt., długość 65 mm
 • wiązania krótkie, 66 szt., długość 16 mm
 • wiązania średnie, 32 szt., długość 50 mm
 • wiązania długie, 44 szt., długość 65 mm
 • przyrząd do demontażu wiązań, 1 szt.

Czym są związki nieorganiczne i organiczne?

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj. takie, które nie zawierają atomów węgla oraz nieliczne najprostsze związki węgla tradycyjnie zaliczane do związków nieorganicznych. Zalicza się do nich tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwusiarczek węgla , diselenek węgla, węgliki, cyjanowodór oraz kwas węglowy, kwas cyjanowy, kwas izocyjanowy, kwas piorunowy oraz ich sole (węglany, wodorowęglany, cyjanki, cyjaniany itd.).

Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.

Cena Cena: 323,00 zł
Modele atomów - zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej (263 elementów)

Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej... Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej (269 elementów)

Zestaw zawiera 269 elementy (99 atomy) do budowy cząsteczek i związków z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Zestaw pozwala na budowanie zarówno prostych, jak i złożonych struktur molekularnych z wieloma elementami, wiązaniami pojedynczymi,... Więcej

Zestaw zawiera 269 elementy (99 atomy) do budowy cząsteczek i związków z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Zestaw pozwala na budowanie zarówno prostych, jak i złożonych struktur molekularnych z wieloma elementami, wiązaniami pojedynczymi, podwójnymi, potrójnymi oraz orbitalami z dwoma kropkami (dwa sparowane elektrony). Zestaw zawiera następujące modele: 50 atomów wodoru, 30 atomów węgla, 5 atomów azotu, 10 atomów tlenu, 1 atom fluoru, 1 atom chloru, 1 atom bromu, 1 atom jodu, 100 szarych wiązań, 50 standardowych połączeń, 20 połączeń orbitalnych. Atomy mają średnicę od 30 mm do 50 mm.
Całość zestawu umieszczona w plastikowym pudełku.

Za pomocą zestawu można skonstruować proste cząsteczki organiczne (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganiczne, m.in.: CH4 (metan), C2H4 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3CHO (aceton), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOC2H5 (mrówczan etylu), HCl (kwas solny), H2CO3 (kwas węglowy), NH3 (amoniak), CO2 (dwutlenek węgla), H2 (wodór), O2 (tlen), N2 (azot)

Zestaw kulkowy do chemii organicznej i nieorganicznej

Skład zestawu:

 • atomy wodoru H, 50 szt., średnica 30 mm
 • atomy węgla C, 30 szt., średnica 38 mm
 • atomy azotu N, 5 szt., średnica 38 mm
 • atomy tlenu O, 4 szt., średnica 38 mm
 • atomy chloru Cl, 1 szt., średnica 50 mm
 • atomy fluoru F, 1 szt., średnica 38 mm
 • atomy bromu Br, 1 szt., średnica 50 mm
 • atomy jodu I, 1 szt., średnica 50 mm
 • wiązania podwójne, 12 szt., długość 65 mm
 • wiązania krótkie, 66 szt., długość 16 mm
 • wiązania średnie, 32 szt., długość 50 mm
 • wiązania długie, 43 szt., długość 65 mm
 • orbitale atomowe, 20 szt.
 • przyrząd do demontażu wiązań, 1 szt.
Cena Cena: 434,00 zł
Modele atomów- zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej (104 Atomy)

Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej... Modele atomów – zestaw konstrukcyjny do chemii organicznej i nieorganicznej (341 elementów)

Zestaw zawiera 343 elementy (w tym 104 modele atomów) do budowy cząsteczek i związków z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Zestaw pozwala na budowanie zarówno prostych, jak i złożonych struktur molekularnych. W skład zestawu wchodzą... Więcej

Zestaw zawiera 343 elementy (w tym 104 modele atomów) do budowy cząsteczek i związków z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Zestaw pozwala na budowanie zarówno prostych, jak i złożonych struktur molekularnych. W skład zestawu wchodzą następujące modele: 40 atomów wodoru, 34 atomów węgla, 8 atomów azotu, 16 atomów tlenu, 2 atomy fluoru, 2 atomy chloru, 2 atomy bromu oraz 238 białych wiązań. Całość zestawu umieszczona w plastikowym pudełku. Atomy mają średnicę od 30 mm do 50 mm.

Zestaw umożliwia konstruowanie prostych cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych, m.in. CH4 (metan), C2H5 (eten), CH3CHO (aceton), CH3COOH (kwas octowy), HCl (kwas solny), H2O (woda), HCN (cyjanowodór), H2CO3 (kwas węglowy), SO2 (dwutlenek siarki), HF (kwas fluorowodorowy).

W skład zestawu wchodzą:

 • atomy węgla C, 34 szt., średnica 20 mm
 • atomy wodoru H, 40 szt., średnica 15 mm
 • atom azotu N, 8 szt., średnica 20 mm
 • atom tlenu O, 14 szt., średnica 20 mm
 • atomy halogenów, 6 szt., średnica 20 mm
 • wiązania krótkie, 120 szt., długość 16 mm
 • wiązanie podwójne, 16 szt., długość 65 mm
 • wiązania średnie 48 szt., długość 50 mm
 • wiązania długie 48 szt., długość 65 mm
 • wiązania giętkie 6 szt., długość 70 mm
 • narzędzie do demontażu wiązań, 1 szt.
Cena Cena: 595,00 zł
Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych

Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych Zestaw podstawowy do budowy struktur chemicznych

Zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków, takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka, oraz 3 rodzaje łączników: krótkie (do modeli zwartych, prawie niewidoczne po przyłączeniu), średnie oraz długi- giętkie - razem 62 sztuki łączników... Więcej

Zestaw zawiera 48 modeli pierwiastków, takich jak wodór, węgiel, tlen, fluorowce, azot i siarka, oraz 3 rodzaje łączników: krótkie (do modeli zwartych, prawie niewidoczne po przyłączeniu), średnie oraz długi- giętkie - razem 62 sztuki łączników symbolizujących różne typy wiązań. Wraz z dodatkowym przyrządem zestaw zawiera 111 elementów.

Zestaw umożliwia skonstruowanie różnych cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych, m.in.: C2H6 (etan), N2 (azot), C2H4 (etylen), C2H2 (acetylen), CH3CH2OH (etanol), C6H12 (cykloheksan), H2SO4 (kwas siarkowy), HCl (kwas solny), CH3CHO (aceton), HNO32 (kwas azotowy), CH2OHCH2OH (glikol etylenowy), CH3NH2 (metyloamina), C6H12O6 (glukoza), H2NCH2COOH (glicyna).

Skład zestawu:

 • atomy wodoru H, 20 szt., średnica 15 mm
 • atomy węgla C, 12 szt., średnica 20 mm
 • atomy tlenu O, 7 szt., średnica 20 mm
 • atomy azotu N, 2 szt., średnica 20 mm
 • atomy siarki S, 1 szt., średnica 20 mm
 • atomy fluorowca, 6 szt., 15 mm
 • łączniki długie giętkie, 10 szt., długość 44 mm
 • łączniki średnie, 26 szt., długość 32 mm
 • łączniki krótkie, 26 szt., długość 25 mm
 • przyrząd do demontażu łączników, 1 szt.

Łącznie 48+62 elementy.

Cena Cena: 118,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Podstawowy zestaw organiczny – zestaw do konstruowania prostych cząsteczek chemicznych

Podstawowy zestaw organiczny – zestaw do konstruowania prostych cząsteczek... Podstawowy zestaw organiczny – zestaw do konstruowania prostych cząsteczek chemicznych

Zestaw zawiera 54 elementy, w tym modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, tlen, azot i chlor oraz 2 rodzaje łączników (sztywne i giętkie) symbolizujących różne wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, wodorowe, ...). Zestaw pozwala na... Więcej

Zestaw zawiera 54 elementy, w tym modele takich pierwiastków jak węgiel, wodór, tlen, azot i chlor oraz 2 rodzaje łączników (sztywne i giętkie) symbolizujących różne wiązania (m.in. pojedyncze kowalencyjne, wodorowe, ...).

Zestaw pozwala na skonstruowanie podstawowych cząsteczek organicznych o różnych grupach funkcyjnych i nieorganicznych, m.in.: CH4 (metan), C2H4 (etylen), C2H2 (acetylen), C2H5OH (etanol), CH3CHO (aceton), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOCH3 (mrówczan etylu), CH3NH2 (metyloamina), H2NCH2COOH (glicyna), CH3OCH3 (eter dimetylowy), (CH2OH)2 glikol etylenowy, H2 (wodór), Cl2 (chlor), HCl (kwas solny), CO2 (dwutlenek węgla), H2CO3 (kwas węglowy), HNO3 (kwas azotowy), H3PO4 (kwas ortofosforowy).

Skład zestawu:

 • atomy węgla C, 6 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 14 szt., średnica 17 mm
 • atomy tlenu O, 6 szt., średnica 23 mm
 • atomy azotu N, 2 szt., średnica 23 mm
 • atomy chloru Cl, 2 szt., średnica 17 mm
 • łączniki długie giętkie, 6 szt., długość 46 mm
 • łączniki średnie, 18 szt., długość 30 mm
Cena Cena: 72,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Zestaw podstawowy do biochemii

Zestaw podstawowy do biochemii (konstrukcyjny) Zestaw podstawowy do biochemii (konstrukcyjny)

Przeznaczony do budowy podstawowych struktur biochemicznych. Zawiera 72 modele atomów: węgiel (2 rodzaje), tlen (2 r.), wodór (2 r.), azot (3 r.), siarka, fosfor oraz 40 sztuk łączników (modeli wiązań międzycząsteczkowych). Atomy o średnicy od 17 mm... Więcej

Przeznaczony do budowy podstawowych struktur biochemicznych. Zawiera 72 modele atomów: węgiel (2 rodzaje), tlen (2 r.), wodór (2 r.), azot (3 r.), siarka, fosfor oraz 40 sztuk łączników (modeli wiązań międzycząsteczkowych). Atomy o średnicy od 17 mm do 23 mm.

Zestaw umożliwia konstruowanie prostych cząsteczek biochemicznych (znajdującymi się w organizmach żywych), m.in.: H2NCH2COOH (glicyna), CH3CHNH2COOH (alanina), C6H12O6 (glukoza), CH2CHCH2(OCO-R)3 – ogólna struktura kwasów tłuszczowych, H2NCH2CONHCHCH3COOH (Gly-Ala: powstaje w wyniku reakcji kondensacji glicyny i alaniny, tworzy się wiązanie peptydowe HNCO). Za pomocą modelu Gly-Ala można zapoznać się z przestrzenną wizualizacją wiązania peptydowego.

Zestaw konstrukcyjny do biochemii

W skład zestawu wchodzą:

 • atomy wodoru H, 25 szt., średnica 15 mm
 • atomy węgla C, 21 szt., średnica 22 mm
 • atomy tlenu O, 13 szt., średnica 22 mm
 • atomy azotu N, 11 szt., średnica 22 mm
 • atomy siarki S, 1 szt., średnica 22 mm
 • atomy fosforu F, 1 szt., średnica 22 mm
 • wiązania średnie, 40 szt.
 • wiązania długie giętkie, 10 szt.
Cena Cena: 146,00 zł
Zestaw do modelowania cząsteczek (52 elementy konstrukcyjne)

Zestaw do modelowania cząsteczek (52 elementy konstrukcyjne) Zestaw do modelowania cząsteczek (52 elementy konstrukcyjne)

Zestaw edukacyjny 31 modeli atomów w postaci kolorowych kulek z otworami oraz łączników symbolizujących wiązania chemiczne. W zestawie znajduje się 31 modeli atomów-pierwiastków (wodór, węgiel - 2 rodzaje, tlen - 2 rodzaje, azot - 2 rodzaje, Cl)... Więcej

Zestaw edukacyjny 31 modeli atomów w postaci kolorowych kulek z otworami oraz łączników symbolizujących wiązania chemiczne. W zestawie znajduje się 31 modeli atomów-pierwiastków (wodór, węgiel - 2 rodzaje, tlen - 2 rodzaje, azot - 2 rodzaje, Cl) oraz 20 łączników. Z elementów zestawów można konstruować wodorki, chlorki, fluorki, tlenki niemetali, kwasy, związki organiczne, w tym m.in. cząsteczki O2, H2, N2, wody, kwasu solnego, amoniaku, dwutlenku węgla, metanu.
Wszystkie elementy zestawu umieszczone są w plastikowym, zamykanym pudełku.

Zestaw umożliwia konstrukcję prostych cząsteczek organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych: H2 (wodór), Cl2 (chlor), H2O (woda), H3N (nitrogen), CO2 (dwutlenek węgla), O2 (tlen), CH4 (metan).

W skład zestawu wchodzą:

 • atomy wodoru H, 12 szt., średnica 30 mm
 • atomy węgla C, 5 szt., średnica 38 mm
 • atomy tlenu O, 9 szt., średnica 38 mm
 • atomy azotu N, 3 szt., średnica 38 mm
 • atomy chloru Cl, 2 szt., średnica 50 mm
 • łączniki, 20 szt., długość 16 mm

Związki organiczne a nieorganiczne...

Związki nieorganiczne – wszystkie związki chemiczne niebędące związkami organicznymi, tj. takie, które nie zawierają atomów węgla oraz nieliczne najprostsze związki węgla tradycyjnie zaliczane do związków nieorganicznych. Zalicza się do nich tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwusiarczek węgla , diselenek węgla, węgliki, cyjanowodór oraz kwas węglowy, kwas cyjanowy, kwas izocyjanowy, kwas piorunowy oraz ich sole (węglany, wodorowęglany, cyjanki, cyjaniany itd.).

Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne zawierające węgiel, oprócz nielicznych najprostszych związków tradycyjnie zaliczanych do związków nieorganicznych.Cena Cena: 206,00 zł
Zestaw grupowy – Struktury kryształów (503 elementy konstrukcyjne)

Zestaw grupowy – Struktury kryształów (503 elementy konstrukcyjne) Zestaw grupowy – Struktury kryształów (503 elementy konstrukcyjne)

Zestaw zawiera 278 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz 225 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu,... Więcej

Zestaw zawiera 278 modeli jąder atomowych (różnowartościowe, m.in. H, C, O, S, fluorowce, metale) oraz 225 modeli wiązań atomowych. Z elementów zestawu można budować złożone struktury kryształów, w tym m.in.: diament, grafit, metale, chlorek sodu, blenda cynkowa, wurcyt, struktury jonowe, lód. Poniższy zestaw charakteryzuje się małą wielkością modeli atomów, ale dużą ich ilością w zestawie, co umożliwia budowanie bardzo dużych modeli. Dołączona szczegółowa instrukcja.

Zestaw pozwala na skonstruowanie siedmiu układów krystalograficznych, czyli systemu klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej, które podzielone są w zależności od stopnia symetrii (sieci Bravai’go: regularny, heksagonalny, tetragonalny, trygonalny (romboedryczny), rombowy, jednoskośny i trójskośny.

Zestaw składa się z następujących elementów:

 • atomy wodoru H, 23 szt.
 • atomy węgla C, 70 szt.
 • atomy tlenu O, 36 szt.
 • atomy siarki S, 24 szt.
 • atomy metali, 96 szt.
 • atomy halogenów, 29 szt.
 • wiązania krótkie, 20 mm, 50 szt.
 • wiązania średnie, 35 mm, 130 szt.
 • wiązania długie, 50 mm, 15 szt.
 • wiązania bardzo długie, 100 mm, 30 szt.

Układy kryształów

Układ regularny
• komórka elementarna – sześcian
• trzy rodzaje sieci: prosta, centrowana przestrzennie i centrowana powierzchniowo

Układu heksagonalny
• komórka elementarna – prosty graniastosłup o podstawie romba o kątach 60° i 120°
• trzy takie komórki tworzą graniastosłup heksagonalny (lepiej oddaje symetrię układu)

Układ tetragonalny
• komórka elementarna – prostopadłościan o podstawie kwadratowej
• dwa rodzaje sieci: prosta i centrowana przestrzennie

Układ trygonalnym (romboedryczny)
• komórka elementarna – romboedr
• kąty α, β, γ jednakowe, różne od 90° i mniejsze od 120°

Układ rombowy
• komórka elementarna – prostopadłościan
• cztery rodzaje sieci: prosta, centrowana przestrzennie, centrowana w podstawie, płasko centrowana

Układ jednoskośny
• komórka elementarna – pochyły równoległościan, którego dwie pary ścian są prostokątami, a dwie ściany są równoległobokami
• dwie sieci: prosta i z centrowaną podstawą

Układu trójskośnego
• komórka elementarna – równoległościan, którego krawędzie a, b i c i kąty α, β, γ s ą różne.Cena Cena: 221,00 zł
Kształty cząsteczek – 8 modeli

Kształty cząsteczek – 8 modeli – zestaw do modelownia związków koordynacyjnych Kształty cząsteczek – 8 modeli – zestaw do modelownia związków koordynacyjnych

Zestaw umożliwia budowę 8 modeli widocznych na zdjęciu. Różne kształty cząsteczek przedstawione są na przykładzie: HCl, BeCl 2 , H 2 O, BH 3 , NH 3 , CH 4 , PCl 5 , SF 6 . W zestawie... Więcej

Zestaw umożliwia budowę 8 modeli widocznych na zdjęciu. Różne kształty cząsteczek przedstawione są na przykładzie: HCl, BeCl2, H2O, BH3, NH3, CH4, PCl5, SF6. W zestawie znajdują się dodatkowo 2 elementy umożliwiające tworzenie modeli z wiązaniem protonowym.

Zestaw zawiera wystarczającą ilość elementów do wykonania ośmiu modeli atomowych. Różne struktury są przykładami orientacji wiązań i liczb koordynacyjnych od 1 do 6, w tym: liniowy chlorowodór HCl, liniowy chlorek berylu BeCl2, zgiętą H2O, trójkątny planarny trójwodorek boru BH3, piramidalny amoniak NH3, tetraedryczny metan CH4, trygonalny dwupiramidowy pięciochlorek fosforu i oktaedryczny sześciofluorek siarki.

Skład zestawu:

 • atomy wodoru H, 13 szt.
 • atomy chloru Cl, 7 szt.
 • atomy halogenów, 9 szt.
 • atomy boru B, 1 szt.
 • atomy chloru Cl, 2 szt.
 • atomy siarki S, 1 szt.
 • wiązania sigma, 26 szt.
 • wiązania, 6 szt.
 • para orbitali, 6 szt.
 • protonowana para orbitali, 6 szt.
Cena Cena: 119,00 zł
Orbitale atomowe – 14 modeli

Orbitale atomowe – 14 modeli Orbitale atomowe – 14 modeli

Zestaw umożliwia budowę 14 modeli orbitali atomowych widocznych na zdjęciu (w nawiasie ilość modeli danego typu): ls, 2s, 2p (3), 3d (5), sp, sp2, sp3. Każdy model ma transparentną podstawkę. Wysokość poszczególnych modeli orbitali: typu s - 5 cm,... Więcej

Zestaw umożliwia budowę 14 modeli orbitali atomowych widocznych na zdjęciu (w nawiasie ilość modeli danego typu): ls, 2s, 2p (3), 3d (5), sp, sp2, sp3. Każdy model ma transparentną podstawkę. Wysokość poszczególnych modeli orbitali: typu s - 5 cm, typu p - 9 cm, typu d - 8 cm.

Ten zestaw molekularnych orbitali atomowych zawiera wystarczającą ilość części, aby skonstruować 14 łatwych do samodzielnego złożenia orbitali atomowych s, p, d.

Zestaw atomowych orbitali molekularnych zawiera następujące orbitale:

 • 1s niezhybrydyzowany 1 szt.
 • 2s niezhybrydyzowany 1 szt.
 • 2p niezhybrydyzowany 3 szt.
 • 3d niezhybrydyzowany 5 szt.
 • model orbitali 2s plus trzy 2p – orbitale zhybrydyzowane
 • sp, sp2, sp3 niezhybrydyzowany 3 szt.

Różowe i fioletowe płaty w kształcie gruszki reprezentują dwie fazy fali, dodatnią i ujemną orbitali atomowych p i d. Jądra atomowe są reprezentowane przez nieprzezroczyste białe kule. Każdy model molekularny z orbitą atomową ma swoją własną, bezbarwną, przezroczystą podstawę do celów wyświetlania.

Przybliżone wysokości modelu orbity atomowej wraz z podstawą to: s-orbital 5 cm, p-orbital 9 cm, d-orbital 8 cm

Cena Cena: 178,00 zł