Strona główna

Aktywne filtry

Model cząsteczki lodu

Model cząsteczki lodu Model cząsteczki lodu

Model (35 cząsteczek wody) składa się z 78 atomów i 97 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać. Zestaw umożliwia skonstruowanie najczęściej występującej odmiany polimorficznej lodu: I h - występującej w warunkach... Więcej

Model (35 cząsteczek wody) składa się z 78 atomów i 97 łączników (2 rodzaje). Model można składać i rozkładać.

Zestaw umożliwia skonstruowanie najczęściej występującej odmiany polimorficznej lodu: Ih - występującej w warunkach ziemskich. Ułożenie atomów w przestrzeni odpowiada heksagonalnej sieci krystalicznej trydymitu. Lód – minerał z gromady tlenków o wzorze chemicznym H2O. Jest to stan stały wody.

W skład zestawu wchodzą:
 • atomy tlenu O, 35 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 70 szt., średnica 17 mm
 • łączniki krótkie, 70 szt., długość 14 mm
 • łączniki średnie, 60 szt., długość 30 mm
 • przyrząd do demontażu łączników, 1 szt.
Cena Cena: 168,00 zł
Model cząsteczki kwarcu

Model cząsteczki kwarcu Model cząsteczki kwarcu

Model składa się z 38 atomów i 42 łączników. Model można składać/rozkładać. Zestaw umożliwia skonstruowanie powszechnie występującej na Ziemi odmiany polimorficznej β kwarcu. Jest to kwarc niskotemperaturowy, trygonalny, który jest trwały w... Więcej

Model składa się z 38 atomów i 42 łączników. Model można składać/rozkładać.

Zestaw umożliwia skonstruowanie powszechnie występującej na Ziemi odmiany polimorficznej β kwarcu. Jest to kwarc niskotemperaturowy, trygonalny, który jest trwały w temperaturze do 573 °C. Krystalizuje z par i roztworów wodnych. Najdoskonalsze kryształy tej odmiany spotyka się w próżniach skalnych jako kryształ górski, czy kwarc zadymiony.

W skład zestawu wchodzą:
 • atomy krzemu Si, 10 szt., 23 mm
 • atomy tlenu O, 28 szt., średnica 20 mm
 • łączniki, 42 szt., długość 31 mmCzym jest kwarc?

Kwarc to nic innego jak krystaliczny tlenek krzemu (IV). Trwałymi odmianami oprócz kwarcu α są kwarc β, trydymit α oraz krystobalit α. Natomiast do odmian nietrwałych należą: trydymit β, trydymit γ oraz krystobalit β.

 Kwarc β

573°C

kwarc α 

  870°

 trymidyt α

  1470°C

 krystobalit α

 1710°C

 stop
Cena Cena: 128,00 zł
Model cząsteczki kalcytu

Model cząsteczki kalcytu Model cząsteczki kalcytu

Model składa się z 66 atomów i 93 łączników (2 rodzaje). Zestaw przedstawia model cząsteczki kalcytu – minerał z gromady węglanów, węglan wapnia. Bardzo rozpowszechniony minerał skałotwórczy. Skład zestawu: atomy... Więcej

Model składa się z 66 atomów i 93 łączników (2 rodzaje).

Zestaw przedstawia model cząsteczki kalcytu – minerał z gromady węglanów, węglan wapnia. Bardzo rozpowszechniony minerał skałotwórczy.

Skład zestawu:
 • atomy tlenu O, 42 szt., średnica 23 mm
 • atomy wapnia Ca, 13 szt., średnica 23 mm
 • atomy węgla C, 14 szt., średnica 23 mm
 • łączniki krótkie i średnie, 93 szt.

Model cząsteczki kalcytu jest typu romboedrycznego. Zestaw można demontować i montować.


                                                                                                                                                ...

Czym jest kalcyt?

Kalcyt tworzy kryształy izomeryczne, tabliczkowe, słupkowe, igiełkowe. Często wykształca bliźniaki oraz zrosty wielokrotne.

Odznacza się bogactwem postaci – znanych jest ponad 2000 form jego kryształów i kombinacji. Najczęściej przyjmuje postać romboedrów i skalenoedrów.

Cena Cena: 230,00 zł
Model cząsteczki polichlorku winylu

Model cząsteczki polichlorku winylu Model cząsteczki polichlorku winylu

Zestaw umożliwia skonstruowanie modelu polichlorku winylu. Model składa się z 25 atomów i 15 łączników, w tym: atomy węgla C, 10 szt., średnica 23 mm atomy wodoru H, 10 szt., średnica 16 mm atomy chloru Cl, 5... Więcej
Zestaw umożliwia skonstruowanie modelu polichlorku winylu.

Model składa się z 25 atomów i 15 łączników, w tym:

 • atomy węgla C, 10 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 10 szt., średnica 16 mm
 • atomy chloru Cl, 5 szt., średnica 23 mm
 • łączniki krótkie, 15 szt., długość 13 mm
                                                                                           ...                                                                                                                                                                                                                                           ...

Warto wiedzieć...

Poli(chlorek winylu) (polichlorek winylu, PVC, PCW – polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu. Stosowany do wytwarzania tworzyw sztucznych. Ma właściwości termoplastyczne, charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest odporny na działanie wielu rozpuszczalników.


Cena Cena: 52,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Zestaw podstawowy do biochemii

Zestaw podstawowy do biochemii (konstrukcyjny) Zestaw podstawowy do biochemii (konstrukcyjny)

Przeznaczony do budowy podstawowych struktur biochemicznych. Zawiera 72 modele atomów: węgiel (2 rodzaje), tlen (2 r.), wodór (2 r.), azot (3 r.), siarka, fosfor oraz 40 sztuk łączników (modeli wiązań międzycząsteczkowych). Atomy o średnicy od 17 mm... Więcej

Przeznaczony do budowy podstawowych struktur biochemicznych. Zawiera 72 modele atomów: węgiel (2 rodzaje), tlen (2 r.), wodór (2 r.), azot (3 r.), siarka, fosfor oraz 40 sztuk łączników (modeli wiązań międzycząsteczkowych). Atomy o średnicy od 17 mm do 23 mm.

Zestaw umożliwia konstruowanie prostych cząsteczek biochemicznych (znajdującymi się w organizmach żywych), m.in.: H2NCH2COOH (glicyna), CH3CHNH2COOH (alanina), C6H12O6 (glukoza), CH2CHCH2(OCO-R)3 – ogólna struktura kwasów tłuszczowych, H2NCH2CONHCHCH3COOH (Gly-Ala: powstaje w wyniku reakcji kondensacji glicyny i alaniny, tworzy się wiązanie peptydowe HNCO). Za pomocą modelu Gly-Ala można zapoznać się z przestrzenną wizualizacją wiązania peptydowego.

Zestaw konstrukcyjny do biochemii

W skład zestawu wchodzą:

 • atomy wodoru H, 25 szt., średnica 15 mm
 • atomy węgla C, 21 szt., średnica 22 mm
 • atomy tlenu O, 13 szt., średnica 22 mm
 • atomy azotu N, 11 szt., średnica 22 mm
 • atomy siarki S, 1 szt., średnica 22 mm
 • atomy fosforu F, 1 szt., średnica 22 mm
 • wiązania średnie, 40 szt.
 • wiązania długie giętkie, 10 szt.
Cena Cena: 146,00 zł
Model cząsteczki diamentu

Model cząsteczki diamentu Model cząsteczki diamentu

Model składa się z 4 warstw utworzonych: 30 atomów węgla C, średnica 23 mm 40 łączników, długość 30 mm. Model można składać/rozkładać według dołączonej instrukcji. Model diamentu ma strukturę oktaedru...

Model składa się z 4 warstw utworzonych:

 • 30 atomów węgla C, średnica 23 mm
 • 40 łączników, długość 30 mm.

Model można składać/rozkładać według dołączonej instrukcji. Model diamentu ma strukturę oktaedru (ośmiościanu).
Cena Cena: 86,00 zł
Model cząsteczki grafitu

Model cząsteczki grafitu Model cząsteczki grafitu

Zestaw umożliwia skonstruowanie modelu cząsteczki grafitu. Jest to jedna z najbardziej znanych odmian alotropowych węgla. Trójwymiarowy model grafitu składa się z 3 warstw utworzonych z: 45 atomów węgla C, średnica 23... Więcej

Zestaw umożliwia skonstruowanie modelu cząsteczki grafitu. Jest to jedna z najbardziej znanych odmian alotropowych węgla.

Trójwymiarowy model grafitu składa się z 3 warstw utworzonych z:

 • 45 atomów węgla C, średnica 23 mm
 • 67 łączników (2 rodzaje: grubsze szare i cieńsze fioletowe), długość 30 mm

Model można składać i rozkładać zgodnie z dołączoną instrukcją.

Co to jest grafit?

Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Struktura grafitu składa się z warstw, w których występują sprzężone, sześcioczłonowe aromatyczne układy cykliczne, podobne do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o wielkiej liczbie skondensowanych pierścieni. Podobnie jak w benzenie, każde wiązanie C−C w warstwie ma charakter zdelokalizowanego wiązania 1,5-krotnego. Wiązania te tworzą obszary zdelokalizowanych orbitali π, które, podobnie jak to się dzieje w metalach, umożliwiają swobodny ruch elektronów równolegle do warstw, dzięki czemu grafit wykazuje stosunkowo wysokie przewodnictwo elektryczne.

Między warstwami występują jedynie słabe oddziaływania. Ich charakter, tradycyjnie określany jako oddziaływania Van der Waalsa, w istocie jest słabym oddziaływaniem metalicznym. Metaliczny charakter wiązania w połączeniu z relatywnie małą ilością biorących w nim udział elektronów (ok. 1 na 10 tys. atomów) i relatywnie dużą ruchliwością powoduje, że siła wiązania warstw jest zbliżona do tej charakterystycznej dla oddziaływań Van der Waalsa, a jednocześnie przewodność elektryczna w kierunku prostopadłym do płaszczyzn grafitowych jest o kilka rzędów wielkości większa od przewodności charakterystycznej dla kryształów Van der Waalsa (kryształów molekularnych).Cena Cena: 115,00 zł
Model cząsteczki fulerenu

Model cząsteczki fulerenu Model cząsteczki fulerenu

Zestaw umożliwia skonstruowanie cząsteczek fulerenów. Są to jedne z odmian alotropowych węgla. Powierzchnia fulerenów składa się z układu sprzężonych pierścieni składających się z pięciu i sześciu atomów węgla. Najpopularniejszy fuleren, zawierający... Więcej

Zestaw umożliwia skonstruowanie cząsteczek fulerenów. Są to jedne z odmian alotropowych węgla. Powierzchnia fulerenów składa się z układu sprzężonych pierścieni składających się z pięciu i sześciu atomów węgla. Najpopularniejszy fuleren, zawierający 60 atomów węgla (tzw. C60), ma kształt dwudziestościanu ściętego. Model można składać i rozkładać.

Skład zestawu:

 • atomy węgla C, 60 szt., średnica 23 mm
 • łączniki, 100 szt., długość 30 mm
Cena Cena: 133,00 zł
Model cząsteczki chlorku sodu

Model cząsteczki chlorku sodu Model cząsteczki chlorku sodu

Model umożliwia konstrukcję cząsteczki chlorku sodu, którego kryształy mają postać sześcianów. Model można składać i rozkładać wg załączonej instrukcji. Model składa się z 36 atomów i 80 łączników: 18 atomów chloru Cl,... Więcej
Model umożliwia konstrukcję cząsteczki chlorku sodu, którego kryształy mają postać sześcianów. Model można składać i rozkładać wg załączonej instrukcji.

Model składa się z 36 atomów i 80 łączników:
 • 18 atomów chloru Cl, średnica 23 mm
 • 18 atomów sodu Na, średnica 23 mm
 • 80 łączników, długość 30 mm

Czy wiesz, że...?

Kryształ chlorku sodu (NaCl),
powszechnie znany jako sól kuchenna, można opisać jako sieć złożoną z dwóch sieci jonowych: jony Cl- tworzą sieć F regularną i w tę sieć (w jej luki oktaedryczne) wbudowana jest sieć F regularna jonów Na+. Sieci są przesunięte względem siebie o wektor (0,0, 1/2). W elementarnej komórce znajdują się cztery jony Na i cztery jony Cl, czyli cztery cząsteczki NaCl. Każdy jon jednego rodzaju jest otoczony sześcioma jonami drugiego rodzaju, w związku z tym liczba koordynacyjna równa się 6. Liczba koordynacyjna - liczba przyłączonych par elektronowych, która najczęściej odpowiada liczbie podstawników przypadających na jon centralny. Liczba koordynacyjna zależy zarówno od atomu centralnego jak i od rodzaju ligandów.Cena Cena: 119,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Model cząsteczki siarki

Model cząsteczki siarki Model cząsteczki siarki

Zestaw umożliwia skonstruowanie najpopularniejszych odmian alotropowych siarki: siarka rombowa, jednoskośna i amorficzna. Model składa się z 24 atomów siarki i 24 łączników. atomy siarki S, 24 szt., średnica 50 mm ... Więcej
Zestaw umożliwia skonstruowanie najpopularniejszych odmian alotropowych siarki: siarka rombowa, jednoskośna i amorficzna.
Model składa się z 24 atomów siarki i 24 łączników.
 • atomy siarki S, 24 szt., średnica 50 mm
 • łączniki, 24 szt

Z elementów tych można budować różne postaci siarki, w tym 3 różne molekuły S8.

Dołączona instrukcja opisuje i pokazuje na zdjęciach etapy konstrukcji.


Siarka rombowa jest trwała w warunkach normalnych. Ogrzewanie siarki rombowej powoduje jej powolne przechodzenie w odmianę jednoskośną. Jeżeli ciekłą siarkę (powyżej 260°C) nagle oziębimy poprzez wlanie jej do zimnej wody, wówczas otrzyma się tzw. siarkę plastyczną. Siarka plastyczna to bezpostaciowa odmiana siarki, która ma właściwości podobne do kauczuku, jest zatem elastyczna i ciągliwa.Cena Cena: 64,00 zł
Model cząsteczki fluorku wapnia

Model cząsteczki fluorku wapnia Model cząsteczki fluorku wapnia

Zestaw pozwala skonstruować model związku nieorganicznego fluorku wapnia, występujący w przyrodzie jako minerał fluoryt. Model składa się z 30 atomów i 40 łączników: atomy wapnia Ca, 16 szt., średnica 23 mm ... Więcej
Zestaw pozwala skonstruować model związku nieorganicznego fluorku wapnia, występujący w przyrodzie jako minerał fluoryt.

Model składa się z 30 atomów i 40 łączników:

 • atomy wapnia Ca, 16 szt., średnica 23 mm
 • atomy fluoru F, 14 szt., średnica 23 mm
 • łączniki, 25 szt., długość 30 mm


Co to jest fluorek wapnia?

Fluorek wapnia to związek nieorganiczny, sól; bezbarwna substancja krystaliczna; trudno rozpuszczalna w wodzie; występująca w przyrodzie jako minerał fluoryt; stosowany gł. do produkcji fluorowodoru, do trawienia i mącenia szkła, do wyrobu emalii oraz w metalurgii jako topnik; kryształy fluorku wapnia przepuszczają promieniowanie podczerwone i nadfioletowe — są używane m.in. do wyrobu szkieł opt., cienkich warstw opt., filtrów oraz urządzeń optoelektronicznych (lasery) i fotoakustycznych.Cena Cena: 142,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Model cząsteczki mydła

Model cząsteczki mydła Model cząsteczki mydła

Zestaw pozwala skonstruować model cząsteczki mydła. Łańcuch węglowodorowy tej cząsteczki ma kształt zygzakowaty. Cząsteczka mydła składa się z anionu R–COO - , zbudowanego z długiego ogona, czyli niepolarnego łańcucha węglowodorowego R o... Więcej
Zestaw pozwala skonstruować model cząsteczki mydła. Łańcuch węglowodorowy tej cząsteczki ma kształt zygzakowaty. Cząsteczka mydła składa się z anionu R–COO-, zbudowanego z długiego ogona, czyli niepolarnego łańcucha węglowodorowego R o charakterze hydrofobowym ( oraz grupy – COO-, tzw. głowy, o właściwościach hydrofilowych.

Model składa się z 56 atomów i 35 łączników:
 • atomy węgla C, 18 szt., średnica 23 mm
 • atomy tlenu O, 2 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 35 szt. średnica 15 mm
 • atom metalu, 1 szt. - łączniki, 35 szt.
 • przyrząd do demontażu, 1 szt.


Model można składać i rozkładać (dołączona instrukcja).Hydrofobowość
to zdolność do odpychania cząsteczek wody. Jest właściwość, która pozwala na utrzymanie powierzchni w czystości i zapobiega jej niszczeniu.Cena Cena: 84,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Model cząsteczki nylonu

Model cząsteczki nylonu Model cząsteczki nylonu

Zestaw umożliwia na skonstruowanie cząsteczki nylonu. Nylon to nazwa handlowa produktu, który jest syntetycznym polimerem zawierającym grupę amidową służącą m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo... Więcej
Zestaw umożliwia na skonstruowanie cząsteczki nylonu. Nylon to nazwa handlowa produktu, który jest syntetycznym polimerem zawierającym grupę amidową służącą m.in. do wytwarzania włókien syntetycznych o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić.

W skład zestawu wchodzą:
 • atomy węgla C, 24 szt., średnica 23 mm
 • atomy tlenu O, 4 szt., średnica 23 mm
 • atomy azotu N, 4 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 47 szt., średnica 15 m
 • łączniki, 31 szt.

Model (6,6, 2 monomery) składa się z 79 atomów i 31 łączników. Można go składać i rozkładać (według dołączonej instrukcji).

Składniki zestawu umożliwiają m.in. skonstruowanie cząsteczki kaprolaktamu.


Warto wiedzieć...

Nylon stosowany jest przede wszystkim do produkcji dzianin, tkanin, lin i żyłek a także, ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne, do panewek łożysk, kół zębatych itp.

W wielu przypadkach można spotkać się z oznaczeniami cyfrowymi przy słowie nylon (np. nylon-66). Informacja ta mówi o strukturze polimeru. Cyfry te oznaczają liczbę atomów węgla w monomerach. Pojedyncza liczba (np. nylon-12) oznacza włókno otrzymane z laktamu o 12 atomach węgla. Np. z kaprolaktamu powstaje nylon-6:Cena Cena: 110,00 zł
Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw 3w1

Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw konstrukcyjny 3w1 (odmiany alotropowe węgla) Nanorurki, Grafen, Fuleren – zestaw konstrukcyjny 3w1 (odmiany alotropowe węgla)

Z elementów zestawu można skonstruować płaski model struktury grafitu, trójwymiarowy model struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych (struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców), fuleren C60, fulerenC70, diament, oraz... Więcej

Z elementów zestawu można skonstruować płaski model struktury grafitu, trójwymiarowy model struktury jednowarstwowych nanorurek węglowych (struktury nadcząsteczkowe, mające postać pustych w środku walców), fuleren C60, fulerenC70, diament, oraz wiele innych struktur zgodnie z rysunkami zawartymi w instrukcji. Instrukcja pokazuje w sposób graficzny jak należy łączyć modele atomów węgla, aby zilustrować różne rodzaje ułożenia i symetrii węgla w nanorurkach, tak by zbudować ich różne formy: fotelową (in. krzesełową), zygzakową i chiralną (ang. armchair nanotube, zigzag nanotube, chiral nanotube). Z elementów zestawu można zbudować model nanorurki o długości nawet 50 cm.

Zestaw zawiera:Odmiany alotropowe węgla

 • atomy węgla C, 265 szt.
 • wiązania, 415 szt., (białe rurki długości 2 cm x 350 szt. + czerwone rurki długości 2 cm x 65 szt.)
Cena Cena: 175,00 zł
Model sacharozy

Model cząsteczki sacharozy Model cząsteczki sacharozy

Ten zestaw umożliwia skonstruowanie modelu cząsteczki sacharozy, która jest organicznym związkiem chemicznym, węglowodanu (grupa disacharydów) zbudowanego z reszt D-fruktozy i D-glukozy. Model sacharozy, składający się z 45 atomów, 48 łączników oraz 1... Więcej
Ten zestaw umożliwia skonstruowanie modelu cząsteczki sacharozy, która jest organicznym związkiem chemicznym, węglowodanu (grupa disacharydów) zbudowanego z reszt D-fruktozy i D-glukozy. Model sacharozy, składający się z 45 atomów, 48 łączników oraz 1 narzędzia do rozłączania elementów.

Skład zestawu:
 • atomy węgla C, 12 szt., średnica 23 mm
 • atomy tlenu O, 11 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 22 szt., średnica 15 mm
 • łączniki 46 szt.
 • przyrząd do demontażu łączników, 1 szt.


Warto wiedzieć...

Sacharoza to zwykły cukier stołowy uzyskiwany z buraków cukrowych lub trzciny cukrowej. Jest to disacharyd (dwucukier), który powstaje pomiędzy α-D-glukozą, a β-D-fruktozą. Sacharoza występuje także w owocach, warzywach i zbożach. Co ciekawe najwięcej sacharozy w naturalnej postaci znajduje się w już wysuszonych owocach, a także warzywach strączkowych takich jak groszek i fasola, nasionach kukurydzy, owocach moreli i w ananasie.Cena Cena: 72,00 zł
Model cząsteczki glukozy

Model cząsteczki glukozy Model cząsteczki glukozy

Dzięki temu zestawowi można poznać strukturę glukozy. Skład zestawu: atomy węgla C, 12 szt., średnica 23 mm atomy tlenu O, 12 szt., średnica 23 mm atomy wodoru H, 24 szt., średnica 15 mm ... Więcej
Dzięki temu zestawowi można poznać strukturę glukozy.

Skład zestawu:
 • atomy węgla C, 12 szt., średnica 23 mm
 • atomy tlenu O, 12 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 24 szt., średnica 15 mm
 • łączniki, 48 szt.
 • przyrząd do demontażu łączników, 1 szt.

Czym jest glukoza?

Glukoza, D-glukoza jest organicznym związkiem chemicznym, monosacharydem (cukier prosty) z grupy aldoheksoz. To białe, drobnokrystaliczne ciało stałe, z roztworów wodnych łatwo krystalizuje jako monohydrat. Glukozę krystaliczną charakteryzuje budowa cykliczna. W wyniku zachodzącej reakcji grupy aldehydowej przy atomie węgla C1 z grupą hydroksylową przy atomie węgla C5 będącego w łańcuchu powstaje tzw. sześcioczłonowy pierścień hemiacetalu.

W łańcuchowej formie glukozy znajdują się cztery asymetryczne atomy węgla (tj. połączony z czterema różnymi podstawnikami, stanowiący w ten sposób centrum stereogeniczne cząsteczki).

Syrop glukozowy czy glukozowo-fruktozowy jest stosowany w przemyśle spożywczym. Glukoza znajduje swoje zastosowanie również w medycynie np. w postaci kroplówek, a także podaje się ją, aby zbadać poziom cukru we krwi.

Cena Cena: 74,00 zł
Model tłuszczu

Model cząsteczki tłuszczu Model cząsteczki tłuszczu

Model tłuszczu, składający się z 173 atomów oraz 175 łączników. Tłuszcze (lipidy) to estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych (ich reszty kwasowe zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla). Skład zestawu: atomy węgla,... Więcej
Model tłuszczu, składający się z 173 atomów oraz 175 łączników. Tłuszcze (lipidy) to estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych (ich reszty kwasowe zawierają zwykle od 12 do 18 atomów węgla).

Skład zestawu:
 • atomy węgla, 57 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 110 szt , średnica 15 mm
 • atomy tlenu O, 6 szt., średnica 23 mm
 • łączniki, 175 szt.
 • przyrząd do demontażu, 1 szt.

Warto wiedzieć...

Tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie (nie mieszają się ze sobą). Ponadto, nie rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych, natomiast w rozpuszczalnikach niepolarnych są dobrze rozpuszczalne. Większość tłuszczów jest bezzapachowa. Tłuszcze występują w dwóch stanach skupienia: ciekłym i stałym. W przypadku tłuszczy stałych, posiadają one długie łańcuchy węglowe z nasyconymi resztami kwasowymi, a ciekłe posiadają nienasycone reszty kwasowe lub reszty kwasowe o krótkich łańcuchach węglowych.

Cena Cena: 194,00 zł
Instrukcja UKRAIŃSKA już dostępna ua
Model cząsteczki skrobi/celulozy - jangar.pl

Model cząsteczki skrobi/celulozy Model cząsteczki skrobi/celulozy

Model, z którego można zbudować cząsteczkę skrobi lub celulozy . Składający się z 63 atomów, 66 łączników oraz 1 narzędzia do rozłączania elementów. Skład zestawu: atomy węgla C, 18 szt., średnica 23 mm ... Więcej
Model, z którego można zbudować cząsteczkę skrobi lub celulozy. Składający się z 63 atomów, 66 łączników oraz 1 narzędzia do rozłączania elementów.

Skład zestawu:
 • atomy węgla C, 18 szt., średnica 23 mm
 • atomy tlenu O, 15 szt., średnica 23 mm
 • atomy wodoru H, 30 szt., średnica 15 mm
 • łączniki, 66 szt.
 • przyrząd do demontażu łączników, 1 szt.

Warto wiedzieć...

Skrobia to węglowodan, który składa się tylko z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi. To również polisacharyd roślinny będący magazynem energii w roślinach. Skrobia w diecie człowieka jest głównym węglowodanem dostarczanym wraz z pożywieniem.

Celuloza jest polisacharydem o budowie liniowej z cząsteczek D-glukozy złączonych β-1,4-glikozydowymi. Dzięki wiązaniu β powstają długie i sztywne nitki ułożone równolegle, połączone mostkami wodorowymi tworząc micele.Cena Cena: 98,00 zł