Dostawa i płatności

Koszty wysyłki:
Zamówienia powyżej 300 złotychkoszty wysyłki ponosi Sprzedający („JANGAR”).

Płatności:
Instytucje – jednostki budżetowe (samorządowe szkoły, przedszkole, jednostki samorządu terytorialnego) – płatność przelewem po otrzymaniu towaru wraz z fakturą VAT.

Pozostałe informacje dotyczące Wysyłek i Płatności:   kliknij tutaj.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY
do zakupów w naszej firmie!

Nasze EKOLOGICZNE pracownieTrwa nabór wniosków do konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” w celu wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Konkurs skierowany jest do przedszkoli, szkół (również tych które wchodzą w skład zespołów) oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa łódzkiego, a także do uczelni wyższych zwanych dalej Placówkami, z tym zastrzeżeniem, że przedszkola mogą aplikować wyłącznie na Projekty objęte zakresem bloku I. 2.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie Projektów dla laureatów Konkursu wynosi 4.000.000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania dla jednego Projektu nie może być niższa niż 20.000,00 zł. i wyższa niż 50.000,00 zł.

W imieniu placówki Wniosek składa jednostka samorządu terytorialnego lub inny organ prowadzący Placówkę (Wnioskodawca).
Wnioski składane w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załącznikami są dostępne po zalogowaniu poprzez Portal Beneficjenta udostępniony na stronie WFOŚiGW w Łodzi.

Termin złożenia wniosków: do 14.05.2021 r.
więcej informacji na stronie: WFOSIGW ŁÓDŹ

Materiały do pobrania:
Regulamin Konkursu pn. "Nasze Ekologiczne Pracownie"

Blok tematyczny konkursu I
8) zakupu pomocy dydaktycznych do programu edukacyjnego realizowanego w oparciu o powstały punkt dydaktyczny np.: lup, lornetek, przewodników, atlasów roślin i zwierząt, kluczy do oznaczenia gatunków roślin/zwierząt, zestawów badawczych, przenośnych stacji meteorologicznych itp.;

Blok tematyczny konkursu II
1) zakupu/wykonania pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą/biologiczną/ekologiczną/geograficzną/ chemiczno-fizyczną;

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami
na WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

Pracownia Przyrodnicza Pracownia Fizyka Pracownia Biologia
Pracownia Geografia
Pracownia Chemia

Wystarczy kliknąć w ikonę pliku , aby pobrać plik
z zamówieniem-cennikiem pracowni fizycznej, biologicznej, geograficznej lub chemicznej.

Zamówienie-cennik zawiera proponowane przez nas ilości
(pojedyncze na pracownię, większe ilości do pracy w grupach).

W pobranym pliku można samodzielnie zmieniać ilości każdej pozycji
- podsumowanie (wartość w złotych) wyświetli się automatycznie.

No products, sorry for the inconvenience.

Wyszukaj ponownie to czego szukasz