Okazy naturalne, a wśród nich skały osadowe, magmowe i metamorficzne, rudy, kamienie szlachetne oraz okazy wg skali twardości Mohsa. Idealne do pracowni geograficznej oraz zajęć przyrodniczych. Wśród okazów naturalnych znajdują się też okazy owadów i roślin zatopionych w tworzywie.