Wskaźniki, tablice, rzutniki, programy, oprzyrządowanie czyli wyposażenie ułatwiające prowadzenie lekcji. Sprzęt dydaktyczny i wizualny umożliwiający pracę z programami interaktywnymi, a także analogowo – planszami i mapami.