Ekologia, a dokładniej edukacja i badania przyrodnicze są jedną z naszych głównych specjalizacji. Oferujemy ogromny wybór pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologią oraz badaniem czynników negatywnie wpływających na środowisko naturalne oraz jego ochroną. Nasze zestawy i przyrządy badawcze są chętnie wykorzystywane przez nauczycieli w szkole podczas zajęć terenowych jak i do dalszych analiz w czasie lekcji.