Edukacja prozdrowotna, ciekawe modele anatomiczne wspomagające naukę higieny i zdrowego żywienia, a także obrazujące wpływ zachowania człowieka na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.