Zajęcia ruchowe, stworzenie radosnej szkoły. Prowadzenie ciekawych zajęć ruchowych daje szansę na zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży. Wesołe kolory przyrządów sportowych zachęcą uczniów do uczestnictwa w zajęciach ruchowych.