Biologia w szkole. Oferta wyposażenia pracowni w modele anatomiczne, okazy naturalne oraz przyrządy badawcze, dzięki którym można badać oraz monitorować środowisko naturalne, a także dokonywać obserwacji organizmów w nim funkcjonujących.