Mikroskopy cyfrowe, mierniki, czujniki, sensory, kamery mikroskopowe, programy multimedialne oraz inne zdobycze współczesnej techniki współpracujące z komputerem i tablicą interaktywną. Szeroka gama pomocy multimedialnych pomaga w stworzeniu cyfrowej szkoły na najwyższym poziomie. Płyty EduROM będące multimedialną bazą wiedzy mogą zostać wykorzystane przez uczniów i nauczycieli do pogłębiania wiedzy.