There are 60 products.

Badanie gleby

Badanie gleby podczas zajęć szkolnych. Pobieranie próbek, badanie pH, rozróżnianie profili glebowych oraz podział na poszczególne frakcje staną się źródłem zrozumienia teoretycznych informacji z podręcznika i wykorzystania do badań w praktyce.