There are 60 products.

Pobieranie próbek i badania

Pobieranie próbek i badania są niezawodną i nowoczesną formą nauczania w szkole. Wnioski z samodzielnie wykonanych badań na zebranych wcześniej próbkach, przy pomocy przyrządów i zestawów terenowych, z pewnością będą bardziej zrozumiałe dla ucznia i łatwiejsze do zapamiętania.