There are 67 products.

Zoologia

Zoologia jest bardzo szeroką dziedziną nauki ze względu na ogromną liczbę gatunków zwierząt, rodzajów miejsc ich występowania. Dlatego modele zarówno zwierząt jak i ich budowy przystosowanej do trybu życia będą mogły przybliżyć takie organizmy jakie np. nie występują w naszych szerokościach geograficznych.