Strona główna

Zielona Pracownia 2022 Wyposażenie

Ogłoszona została 8. edycja konkursów:
„Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022”,
których organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zielona Pracownia_Projekt’2022

Termin złożenia wniosków: 31 stycznia 2022 roku.
więcej informacji na stronie: WFOSIGW Katowice

Przedmiotem Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021”, który kierowany jest do szkół podstawowych w klasach 4-8 oraz średnich z województwa śląskiego jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby zajęć przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych oraz chemiczno-fizycznych. Organizatorzy stawiają m.in. na różnorodność pomocy dydaktycznych, innowacyjność i funkcjonalność.

Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10.000 zł.

Materiały do pobrania:
Regulamin Zielonej Pracowni_Projekt'2022
Komplet dokumentów Zielonej Pracowni_Projekt'2022

Zielona Pracownia’2022

Termin złożenia wniosków: 1 – 31 marca 2022 roku.
więcej informacji na stronie: WFOSIGW Katowice

Celem Konkursu „Zielona Pracownia’2021”, który skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.

Materiały do pobrania:
Regulamin Zielonej Pracowni'2022
Komplet dokumentów Zielonej Pracowni'2022

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami
na WYPOSAŻENIE SZKOLNYCH PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH

Wystarczy kliknąć w ikonę pliku , aby pobrać plik
z zamówieniem-cennikiem pracowni fizycznej, biologicznej, geograficznej lub chemicznej.

Zamówienie-cennik zawiera proponowane przez nas ilości (pojedyncze na pracownię, większe ilości do pracy w grupach).
W pobranym pliku można samodzielnie zmieniać ilości każdej pozycji
- podsumowanie (wartość w złotych) wyświetli się automatycznie.

Zielona Pracownia Fizyka Zielona Pracownia Biologia Zielona Pracownia Geografia Zielona Pracownia Chemia

Aktywne filtry

STUDNIA ARTEZYJSKA: makieta funkcjonalna

STUDNIA ARTEZYJSKA: makieta funkcjonalna STUDNIA ARTEZYJSKA: makieta funkcjonalna

Makieta studni artezyjskiej demonstrująca sposób wykorzystania praw fizyki i naczyń połączonych do pozyskiwania wody z podziemnych warstw wodonośnych. Model pokazuje również działanie studni... Więcej
Makieta studni artezyjskiej demonstrująca sposób wykorzystania praw fizyki i naczyń połączonych do pozyskiwania wody z podziemnych warstw wodonośnych. Model pokazuje również działanie studni subartezyjskiej, której zasoby często wykorzystywane są np. w gospodarstwach rolnych oraz miejscach do którego utrudniony jest dostęp do wodociągów.

Na makiecie oprócz działania studni artezyjskiej i subartezyjskiej zostały umieszczone dwie strefy zasilania wody, które dzięki „opadom deszczu” symulowanym przez wlewaną do lejków wodę, obrazowo pokazują sposób funkcjonowania warstw wodonośnych, oparty na zasadach konstrukcji naczyń połączonych. Do zestawu dołączone zostały trzy wymienne tła oraz barwniki, co pozwala zademonstrować przenikanie zanieczyszczeń, które potem dostają się do wód głębinowych. Na tłach został przedstawiony układ warstw.

Model-makieta jest doskonałym sposobem na obrazowe przedstawienie podczas lekcji różnic i podobieństw w funkcjonowaniu studni artezyjskiej i subartezyjskiej, ich definicji, a także obiegu zanieczyszczeń, które dostają się do wody w skutek działania człowieka.

Skład zestawu:
  • Model makieta studni z dwoma strefami zasilania i możliwością wymiany tła do demonstracji działania studni artezyjskiej i subartezyjskiej
  • Trzy wymienne wodoodporne tła prezentujące schematy układu warstw wodonośnych, stref zasilania oraz studni, w tym jedno tło prezentujące degradację środowiska na skutek zanieczyszczeń
  • Plastikowa zlewka • Pojemnik do przechowywania modelu, będący również podstawą makiety i zbiornikiem na wodę
  • Barwniki: niebieski i czerwony
  • Instrukcję wraz z omówieniem dla nauczyciela
  • Karty sprawdzające dla ucznia
Studnia artezyjska demonstracyjna makieta funkcjonalna na lekcje geografii w szkole


Podstawa programowa:

Geografia

II etap edukacyjny: Szkoła podstawowa IV-VIII
II Krajobrazy Polski: (…) nizinny (Nizina Mazowiecka)(…). Uczeń:
2) przedstawia główne cechy krajobrazów Polski oraz wykazuje ich zróżnicowanie;
4) przedstawia podstawowe zależności między składnikami poznawanych krajobrazów;
7) przedstawia pozytywne i negatywne zmiany w krajobrazach powstałe w wyniku działalności człowieka;

III etap edukacyjny: liceum/technikum
IV. Dynamika procesów hydrologicznych: ruchy wody morskiej, wody podziemne i źródła, ustroje rzeczne, typy jezior. Uczeń:
2) wyróżnia rodzaje wód podziemnych, w tym występujących w okolicy szkoły oraz wyjaśnia powstawanie źródeł.
Cena 321,00 zł