Dla Ukrainy

Україна

Pomoce dydaktyczne w języku ukraińskim/
Засоби до навчання на українській мові

Nauka w języku ukraińskim / Навчання українською мовою

Zapraszamy szkoły i samorządy do zapoznania z ofertą materiałów edukacyjnych dla dzieci ukraińskich - pomocy dydaktycznych z dodatkową instrukcją w języku ukraińskim. Instrukcje z języka polskiego są przełożone na język ukraiński przez tłumacza, a nie są tłumaczone maszynowo, dzięki czemu uczeń ma kontakt z prawidłowym słownictwem, nazewnictwem oraz terminologią w języku ukraińskim. / Запрошуємо школи та органи місцевого самоврядування ознайомитися з офертою наших засобів до навчання. Усі засоби містять в собі інструкції і плани занять українською мовою. Інструкції перекладені на Українську мову нашим перекладачем, дякуючи цьому, усі учні в класі зможуть навчитись правильній термінології , номенклатурі на українській мові.

Oferta pomocy dydaktycznych w języku ukraińskim jest stale uzupełniana o nowe zestawy. Dodatek w postaci instrukcji w dwóch językach polskim i ukraińskim ułatwi integracje w klasie – uczeń ukraiński jak i polski będą mogli przeprowadzać doświadczenia z wykorzystaniem tego samego zestawu. Takie rozwiązanie pomoże częściowo przełamać barierę językową i ułatwi nauczycielowi prowadzenie zajęć. / Щоденно наша українська оферта засобів до навчання поповнюється новими продуктами. Доповнення у вигляді інструкцій двома мовами польською та українською, полегшить інтеграцію в класі – українські та польські учні зможуть проводити експерименти, використовуючи один набір.

Przykładowe doświadczenie z instrukcji w języku ukraińskim do zestawu
/ Зразок експерименту з інструкцією українською мовою для набору:
Eksperymenty uczniowskie FIZYKA, zestaw 1 - Elektryczność
/ Учнівські експерименти ФІЗИКА, комплект 1 – Електрика

Plansze ścienne naszej produkcji możemy wydrukować na życzenie klienta: • w języku ukraińskim • w dwóch językach równocześnie polskim i ukraińskim. / На замовлення клієнта можемо надрукувати плакати на Українській мові або на двох – Українською та Польською мовах.

Obecnie tłumaczone są na język ukraiński najbardziej popularne w szkołach zestawy doświadczalne i modele. W przypadku zainteresowania zakupem pomocy dydaktycznych z dodatkową instrukcją w języku ukraińskim prosimy o kontakt lub dopisek w uwagach do zamówienia (dotyczy już dostępnych pomocy dydaktycznych z instrukcjami w języku ukraińskim) / Вже перекладені найбільш популярні і необхідні набори для експериментів та моделі. Усіх заінтересованих в покупці набору чи моделі з Українською інструкцією, прохання писати в коментарі під час складання замовлення (стосується вже наявних засобів навчання з інструкцією українською мовою).

Засоби до навчання на українській мові

Fizyka/Фізика Chemia/Хімія  
Geografia / Географія Matematyka / Математика Język Polski / Польська мова