Zestawy ciekawych i niezbędnych przyrządów do zbierania i poławiania okazów. Prasy do roślin dzięki, którym można stworzyć własny oryginalny zielnik. Dzięki naszym zestawom uczeń opisuje przystosowania budowy zewnętrznej i czynności życiowych organizmów do środowiska życia.