There are 35 products.

Zestawy doświadczalne

Zestawy doświadczalne dla szkół wraz z omówieniem dla prowadzących zajęcia z zakresu energii odnawialnych, badań wody, gleby, powietrza oraz środowiska naturalnego. Zestawy zawierają niezbędne wyposażenie laboratoryjne oraz podstawowe narzędzia badawcze i odczynniki zapewniające przeprowadzenie doświadczeń.