Fizyka w szkole nie musi sprawiać uczniom problemów. Ciekawe modele fizyczne służące do demonstracji praw fizycznych ułatwiają uczniom zrozumienie omawianych zagadnień.