There are 33 products.

Odpady, recykling, biodegradacja

Odpady, recykling, biodegradacja – zestawy doświadczalne pozwalające na omówienie, a także praktyczne przećwiczenie zagadnień związanych zanieczyszczeniem najbliższego otoczenia. Pomoce demonstracyjne propagujące działania przyjazne i sprzyjające środowisku przyrodniczemu.