Przyrządy terenowe i optyczne urozmaicą każdą wycieczkę do lasu czy parku oraz zajęcia po za szkołą. Wśród nich narzędzia ułatwiające obserwację przyrody (lupa, mikroskop, lornetka), a także klinometry i drogomierze do szacowania odległości i wysokości w terenie oraz mierniki elektroniczne.