Indywidualizacja nauczania jest niezbędna dla rozwoju dziecka. Pomoce dydaktyczne, logopedyczne, matematyczne, językowe wspomagają naukę poprzez zabawę. Zintegrowane nauczanie daje możliwość rozwoju dzieciom mającym trudności jak i wspomaga w rozwijaniu indywidualnych zainteresowań.