There are 13 products.

Czysty las / Ochrona przyrody

Zbiór pomocy dydaktycznych, dzięki którym można pokazać najmłodszym jak ważna jest ochrona przyrody. Dzięki wczesnej edukacji przyrodniczej utrzymamy czysty las i zachowane w nienaruszonym stanie jego składniki naturalne.